Retos · 04. enero 2021
Duolingo
Cateogría del reto: 🎓 Competencias: Escritas y Orales Material: Web o app Horas semanales: 3h aprox.
Retos · 02. enero 2021
Conversation Exchange
Cateogría del reto: 🎓🎓 Competencias: Escritas y Orales Material: Web de Intercambio de Idiomas Horas semanales: 3h aprox. https://www.conversationexchange.com/
Retos · 02. enero 2021
Libro de lectura
Cateogría del reto: 🎓 Competencias: Escritas y Orales Material: Apps gratuitas en Play Store. A escoger entre Hello Talk (recomendadad), Slowly o Bottled. Horas semanales: 3h aprox.
Retos · 02. enero 2021
Pen Pals
Cateogría del reto: 🎓🎓 Competencias: Escritas y Orales Material: Web Pen Pal World o Web Converstion Exchange (alternativa) Horas semanales: 3h aprox.
Retos · 13. diciembre 2020
Cateogría del reto: 🎓🎓 Competencias: Escritas Material: Facebook Horas semanales: 30' aprox.
Retos · 09. diciembre 2020
Cateogría del reto: 🎓 Competencias: Escritas y Orales Material: App Voice Thread Horas semanales: 1h aprox.
Retos · 03. junio 2020
Apps de Intercambio de Idiomas
Cateogría del reto: 🎓 Competencias: Escritas y Orales Material: Apps gratuitas en Play Store. A escoger entre Hello Talk (recomendadad), Slowly o Bottled. Horas semanales: 3h aprox.
Blog · 19. mayo 2020
El portugués puede ser la estrella invitada de tu currículum. La indiferencia que tradicionalmente hemos mostrado hacia el país luso puede jugar a tu favor.
Blog · 11. mayo 2020
Hasta cuándo aguantará el consumidor con esta sobredosis de publicidad.
Blog · 17. julio 2019
Si estàs invertint bastant esforç a causa del requisit lingüístic per treballar en Secundària i et fa l’efecte de tindre bloquejat el camí, l’únic camí on s’ha creuat el maleït Valencià. M’agradaria fer-te una mica de companyia mentre reprens la ruta i de passada mostrar-te el paisatge on estàs entrebancat. En primer lloc, està clar que una pedra anomenada Valencià s’ha creuat al teu camí, però és molt possible que tu l’hages feta més gran del que és per alguna de...

Mostrar más