Gramàtica

Nivell C1


 1. Introducció
 2. Accentuació i dièresi
 3. Ortografia
 4. Determinants I
 5. Determinants II
 6. Categories nominals
 7. Lèxic
 8. Morfologia verbal I
 9. Morfologia verbal II
 10. Pronoms
 11. Preposicions
 12. Conuncions
 13. Conclusió

TUS CLASES DE IDIOMAS

NIVELL C1

 

Vídeos de Gramàtica basats en el Quadern de Gramàtica, que pots descarregarlo en aquest enllaç:

 Descarrega el Quadern

 

1. Benvinguda

2 i 3. Ortografia

4-7. Perífrasis verbals

8-13. Indefinits

14-20. Preposicions

21-36. Pronoms febles

37-43. Pronoms relatius

44-55. Conjuncions


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

NIVELL C1

Autor: Vicent Santamaria, Sara  

Universitat Politècnica de València - UPV

 

 

Nivell C2


1. Presentació

2-6. S sorda i sonora

7-11. Articles

12-19. Pronoms relatius i subordinades

20-27. Morfosintaxi verbal

28-37. Formes no personals dels verbs

38-42. Vocabulari

43-47. Formació de paraules

48. S sonora i sorda

49. Apòstrof

 


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

NIVELL C2 

Autor: Vicent Santamaria, Sara

Universitat Politècnica de València - UPV