Gramàtica

Nivell C1


 1. Introducció
 2. Accentuació i dièresi
 3. Ortografia
 4. Determinants I
 5. Determinants II
 6. Categories nominals
 7. Lèxic
 8. Morfologia verbal I
 9. Morfologia verbal II
 10. Pronoms
 11. Preposicions
 12. Conuncions
 13. Conclusió

✉ Sugerir un vídeo 


TUS CLASES DE IDIOMAS

NIVELL C1

 

Vídeos de Gramàtica basats en el Quadern de Gramàtica, que pots descarregarlo en aquest enllaç:

 Descarrega el Quadern

 

1. Benvinguda

2 i 3. Ortografia

4-7. Perífrasis verbals

8-13. Indefinits

14-20. Preposicions

21-36. Pronoms febles

37-43. Pronoms relatius

44-55. Conjuncions


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

NIVELL C1

Autor: Vicent Santamaria, Sara  

Universitat Politècnica de València - UPV

 

 

Nivell C2


1. Presentació

2-6. S sorda i sonora

7-11. Articles

12-19. Pronoms relatius i subordinades

20-27. Morfosintaxi verbal

28-37. Formes no personals dels verbs

38-42. Vocabulari

43-47. Formació de paraules

48. S sonora i sorda

49. Apòstrof

 


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

NIVELL C2 

Autor: Vicent Santamaria, Sara

Universitat Politècnica de València - UPV