Expressió escrita i oral

Expressió Escrita


  1. Com redactar
  2. La frase de B1, C1 i C2
  3. Errores más frecuentes al redactar

Altres llistes recomanades:

✉ Sugerir un vídeo 


Expressió oral


  1. Intro
  2. Monòleg C1 i C2
  3. Particularitats del C2
  4. El diàleg
  5. L'escala de l'oral
  6. Com incloure nova gramàtica

✉ Sugerir un vídeo 


Exemples

Gràcies a tots els companys i companyes que han col·laborat amb aquesta tasca multimèdia, gravant en vídeo el seu treball.

 

El seu esforç ajudarà sens dubte les altres persones a què tinguen una millor idea de com fer la part oral de les proves de valencià.

 

✉ Sugerir un vídeo 


  1. Exemple de naturalitat  (diàleg de Mamen i Encarni)
  2. Exemple de preparació de diàleg CIEACOVA (Marina)
  3. Exemple de planificació de monòleg C1 de EOI (Amy)
  4. Exemple d'estructura del monòleg C1. Obsolescència programada (Jose M)
  5. Diàleg Tema 3 (Alba) Tema complicat
  6. Preparació de monòleg C2 CIEACOVA (Marina)
  7. Preparació de text C1 (Rocío)