ortografia i fonètica

Fonètica


  1. Intro
  2. Fonemes
  3. Alfabet
  4. Vocals e o  obertes
  5. S sorda i sonora

✉ Sugerir un vídeo