Cursos

C2 de Valencià. Habilitats Orals.
Cursos · 12. octubre 2021
Taller intensiu d'Habilitats Orals. Preparació de la prova de nivell C2 de la Junta Qualificadora de Coneixments de Valencià (JQCV).