Exemples de prova de valencià

Informació general


Abans de certificar el nostre nivell de valencià podem plantejar-nos quina és la institució més adequada per a fer les proves. La meua opinió personal és que faces totes les que estiguen al teu abast; això clar, sempre ben preparat.

 

A continuació tens l'enllaç al web de totes tres on pots consultar tota la informació que desitges..


Quin model de prova?

A continuació tens uns vídeos explicatius de cadascuna de les parts que componen les proves de certificació en les tres institucions. És important que sàpies que totes tres tenen un nivell d'exigència paregut, ja que han d'ajustar-se als criteris que marca el Marc Comú Europeu de les llengües.

 

No obstant això, sempre és convenient treballar el tipus d'exercicis que fan part de les proves per evitar imprevistos. No hauria de suposar un gran percentatge del temps que dediquem a l'estudi, però almenys hem de donar-li un trosset de la nostra preparació.

Llibre recomanat


APTE PROVES

ED. Àrbena

 

És un llibre que conté específicament diversos models de prova amb les solucions perquè pugues preparar de manera competent les proves de certificació. Està disponible per a tots els nivells i hi són proves de totes tres cases certificadores:

 • EOI
 • JQCV
 • CIEACOVA

Escoles Oficials d'Idiomes (EOI)


nivell c1

 1. Comprensió Escrita 1
 2. Comprensió Escrita 2
 3. Comprensió Escrita 3. Recomanable descarregar la Gramàtica Zero i fer les fitxes del Punt per punt
 4. Comprensió oral
 5. Expressió escrita
 6. Expressió oral

nivell c2

 1. Comprensió Escrita 1
 2. Comprensió Escrita 2
 3. Comprensió Escrita 3. Recomanable descarregar la Gramàtica Zero i fer les fitxes del Punt per punt
 4. Comprensió oral
 5. Expressió escrita
 6. Expressió oral

CIEACOVA


nivell c1

 1. Comprensió Oral i Expressió Escrita
 2. Coneixements gramaticals i lèxics: Recomanable descarregar la Gramàtica Zero i fer les fitxes del Punt per punt
 3. Comprensió Escrita i Expressió oral

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)


nivell c1

 1. Intro i Comprensió Escrita
 2. Estructures lingüístiques: Recomanable descarregar la Gramàtica Zero i fer les fitxes del Punt per punt
 3. Comprensió Oral
 4. Expressió Escrita
 5. Interacció Oral