Com fer la redacció de les proves de valencià

La redacció és una destresa complexa perquè és un canal de comunicació que requereix una elaboració detallada. Queden lluny ja les correccions enfocades únicament en la correcció d'ortografia i gramàtica, encara que són aspectes primordials.

 

Una bona redacció necessita quatre pilars bàsics per poder acomplir la tasca comunicativa que se li demana:

  • Correcció
  • Coherència
  • Cohesió
  • Adequació

És a dir, no sols és necessari que ens enfoquem en la llengua, sinó també en les habilitats comunicatives que fan que el missatge siga tot el més efectiu possible, i fins i tot adaptat a les necessitats particulars de cada interlocutor en el cas de les mediacions.

Nivell C1


Una manera simple però molt pràctica de fer una bona redacció en valencià per a qualsevol nivell, tenint en compte una bona estructura. T'explique en aquest vídeo els quatre pilars que ha de tindre una bona redacció.

  • coherència
  • adequació
  • cohesió
  • correcció

Veuràs que podràs redactar sense massa esforç i d'una manera estructurada i competent.


Nivell C2


Quin és el plus que fa que la redacció de C1 es convertisca en C2?

 

En aquest vídeo veuràs de quina manera pots pujar un nivell en la teua expressió escrita. Novament ens centrarem en els quatre pilars vists anteriorment, però en aquest cas ho farem sobre un text ja fet de les proves: la producció escrita.