Gramàtica valenciana

Per aprendre bé una llengua cal tindre'n clara l'estructura. Un mètode de valencià, com pot ser la col·lecció De dalt a Baix, ens permet accedir a una didàctica especial, que fan més assimilables parts de l'idioma com ara el vocabulari o les habilitats comunicatives. No obstant això, no podem començar a acumular mobiliari lingüístic, si no sabem on ficar-lo.

 

Per aquesta raó, es fa imprescindible tindre a l'abast una referència gramatical per acompanyar-nos al nostre procés d'aprenentatge. En aquest espai, pots trobar els millors recursos que hi ha en este moment sobre les estructures lingüístiques. Espere que siga d'utilitat per a tu.

Nivell general


Autor: Tus Clases de Idiomas

 

Vídeos basats en el Quadern de Gramàtica (disponible en la biblioteca).

Al estil de la casa

 1. Introducció
 2. Accentuació i dièresi
 3. Ortografia
 4. Determinants I
 5. Determinants II
 6. Categories nominals
 7. Lèxic
 8. Morfologia verbal I
 9. Morfologia verbal II
 10. Pronoms
 11. Preposicions
 12. Conuncions
 13. Conclusió

Nivell C1


1. Benvinguda

2 i 3. Ortografia

4-7. Perífrasis verbals

8-13. Indefinits

14-20. Preposicions

21-36. Pronoms febles

37-43. Pronoms relatius

44-55. Conjuncions


Autor: Universitat Politècnica de València (UPV)

NIVELL C1

Presenta: Diversos autors

 

 

Nivell C2


1. Presentació

2-6. S sorda i sonora

7-11. Articles

12-19. Pronoms relatius i subordinades

20-27. Morfosintaxi verbal

28-37. Formes no personals dels verbs

38-42. Vocabulari

43-47. Formació de paraules

48. S sonora i sorda

49. Apòstrof

 


Autor: Universitat Politècnica de València (UPV)

NIVELL C2

Presenta: Diversos autors

 

Llibres


RECOMANAT
RECOMANAT

AVL. Normativa gramatical (en biblioteca).

ESTEVE, FRANCESC. Gramàtica Zero (en biblioteca).

FERRER, MONTSE. Gramàtica pràctica del valencià.

GENERALITAT VALENCIANA. Gramàtica valenciana.

PELLICER, JOSÉ. Gramática de uso del valenciano.

VV.AA. Quadern de Valencià Mitjà (en biblioteca).